Spoedklus.nl

Het platform voor al jouw reparaties
Spoedklus is compleet onafhankelijk
Klanten geven ons een 9,5
9.5/10
55 reviews

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Review/beoordeling van de website

De reviews en beoordelingen worden samengesteld door de bezoekers van de website en niet door Spoedklus.nl zelf. Spoedklus.nl aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de meningen van bezoekers in deze reviews.

De reviews op onze site zijn gebaseerd op de eigen ervaring van de bezoeker. Wij stellen aan de reviews een aantal eisen, zoals:

  • De inhoud van de review mag niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatige en/of in strijd met de wet zijn.
  • De review mag er niet toe leiden dat anderen, waaronder degene waarover een review wordt afgegeven, onheus worden bejegend, bijvoorbeeld doordat er discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten worden geplaatst.
  • De review mag geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn naar een ander persoon, bevatten.
  • De review mag niet bedoeld zijn als reactie op andere reviews.

Spoedklus.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde reacties te verwijderen.

Spoedklus.nl staat verder niet in voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van uw review(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Spoedklus.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Spoedklus.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Spoedklus.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Spoedklus.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op de pagina Privacybeleid. U kunt deze pagina raadplegen via de footer van onze website.

De gegevens en informatie die aan Spoedklus.nl. zijn verstrekt, zal Spoedklus.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Spoedklus.nl gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend en alleen in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Spoedklus.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Spoedklus.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Spoedklus.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Spoedklus.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Spoedklus.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

De informatie die Spoedklus.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Spoedklus.nl heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Spoedklus.nl gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen. U kunt uw verzoek mailen naar mail@spoedklus.nl. Vermeld in uw bezoek een link naar uw vermelding.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op. Dat kan via mail@spoedklus.nl.

Vragen of opmerkingen?

Heb je niet gevonden waar je naar op zoek bent of heb je nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

Heb je niet gevonden waar je naar op zoek bent of heb je nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.